Coaching

COACHING INDYWIDUALNY

Celem coachingu jest wykorzystanie oraz rozwój naturalnego potencjału Klienta zgodnie z celami, które stawia on wspólnie z coachem.
Pracuję zgodnie z metodologią International Coaching Community, korzystam w swojej pracy również z technik i filozofii International Coach Federation.
Bliskie jest mi podejście holistyczne w pracy z drugim człowiekiem.

Obszary coachingu w pracy z Klientem indywidualnym:

  • Business Coaching – rozwój umiejętności biznesowych Klienta
  • Executive Coaching – zwiększenie efektywności kadry kierowniczej
  • Performance Coaching – rozwój kompetencji przełożonego w zakresie wspierania osiągnięć jego podwładnych
  • Career Coaching – planowanie kariery zawodowej Klienta
  • Life Coaching – podnoszenie jakości życia Klienta lub określonej grupy kompetencji podnoszących jakość życia w określonym przez Klienta obszarze

CENNIK

Sesja indywidualna: 300 zł / 60 min.

Wystawiam fakturę VAT.