Oferta


WARSZTATY I SZKOLENIA GRUPOWE

Przygotowuję szkolenia oraz warsztaty w obszarach:

1. Zarządzanie personelem:

 • Rekrutacja zespołu handlowego
 • Struktura procesu rekrutacyjnego
 • Assessment i Developement Center

2. Negocjacje i sprzedaż:

 • Techniki sprzedaży
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Strukturalna rozmowa handlowa
 • Prezentacje handlowe
 • Telemarketing
 • Rozmowa telefoniczna w call center
 • Obsługa Klienta
 • Coaching operacyjny sił sprzedaży
 • Negocjacje handlowe i zakupowe
 • Reagowanie na psychomanipulacje w negocjacjach
 • Strategie zakupowe konsumentów

3. Kompetencje managerskie:

 • Budowanie i zarządzanie zespołem
 • Teambuilding
 • Leadership
 • Motywowanie pracowników
 • Wystąpienia publiczne
 • Autoprezentacja w biznesie
 • Etykieta biznesowa
 • Wywieranie wpływu i perswazja
 • Neutralizowanie psychomanipulacji w zarządzaniu ludźmi
 • Zarządzanie zmianą w firmie
 • Mentoring i zarządzanie wiekiem w firmie

4. Rozwój osobisty:

 • Mediacja jako forma rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Agresja: rozumienie, wyrażanie, kontrola
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Perswazja
 • Autoprezentacja i wizerunek
 • Psychologia relacji w związkach

5. Train the Trainer – Skuteczny Trener Wewnętrzny

COACHING INDYWIDUALNY

Celem coachingu jest wykorzystanie oraz rozwój naturalnego potencjału Klienta zgodnie z celami, które stawia on wspólnie z coachem.
Pracuję zgodnie z metodologią International Coaching Community, korzystam w swojej pracy również z technik i filozofii International Coach Federation, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach Brief Solution Focused Therapy (BSFT).
Bliskie jest mi podejście holistyczne w pracy z drugim człowiekiem.

Obszary coachingu w pracy z Klientem indywidualnym:

 • Business Coaching – pracujemy nad rozwojem umiejętności biznesowych Klienta
 • Executive Coaching – pracujemy nad zwiększeniem efektywności kadry managerskiej firm i organizacji
 • Performance Coaching – pracujemy nad rozwojem kompetencji przełożonego w zakresie rozwijania osiągnięć jego podwładnych
 • Career Coaching – pracujemy nad planowaniem kariery zawodowej Klienta
 • Life Coaching – pracujemy nad podnoszeniem jakości życia Klienta lub określonej grupy kompetencji podnoszących jakość życia w określonym przez Klienta obszarze

KONFERENCJE I WYKŁADY MOTYWACYJNE

Jako ekspert cyklicznie biorę udział w konferencjach tematycznych w obszarach:

 • negocjacji i mediacji
 • kierowania ludźmi i przywództwa
 • psychologii biznesowej
 • psychologii relacji